L’Arca

arca, l’(a):sust. Caxa [de tapa plana suxeta con goncios o bisagres que val pa guardar coses]. Caxa [que formen les costielles, onde s’asitien les coraes]. t. pl.Caxa [pa guardar los caudales]. fam. Vaca [grande].